CZ | Městečko La Orotava je jedno z nejhezčích na Tenerife. Dominantou města je kostel Iglesia de La Concepción, který představuje krásnou ukázku koloniálního barokního stylu. Místní botanické zahrady vynikají svým precizním terasovitým uspořádáním a výběrem místních rostlin. Celkovou atmosféru městečka s výhledem na Pico del Teide dotváří libozvučný zpěv ptáků.

EN | The town of La Orotava is one of the nicest town of Tenerife. Church of Iglesia de La Concepción is a beautiful example of colonial baroque style. Local botanical gardens stand out for their precision terraced arrangement and selection of local plants. The overall atmosphere of the town overlooking the Pico del Teide completes the melodious singing of birds.

CZ | Santa Cruz – Auditorium de Tenerife „Adán Martín“ je symbolem hlavního města a připomíná trochu kopii Opery v Sydney. Je to budova v postmoderním stylu vytvořená jako koncertní síň pro 1558 lidí, hodnocená jako nejlepší moderní stavba Španělska, která je proto i motivem poštovních známek.

EN | Santa Cruz – Auditorium de Tenerife „Adán Martín“ is a symbol of the capital city of Tenerife and is similar to the Sydney Opera House. It is a building in the postmodern style created as a concert hall for 1,558 people, assessed as the best modern building in Spain, which is therefore also the motive of postage stamps.

CZ | Santa Cruz – Karneval na Tenerife je 2. nejznámější karneval světa (hned po Rio de Janeiru v Brazilii). Termín konání se každý rok mění, ale vždy bývá v únoru až březnu. Program bývá s dostatečným předstihem vystaven na oficiálních stránkách Tenerife. Na skoro celý měsíc město neskutečně ožije maškarními průvody a doprovodnými pouličními párty. Každý rok je vyhlášeno jiné téma karnevalu a je volena „královna karnevalu“. Jedna obyvatelka Tenerife nám prozradila, že výroba kostýmů pro všechny členy skupiny trvá po celý rok. Hned po skončení karnevalu tedy už začíná příprava na rok příští.

EN | Santa CruzCarnival is the second most famous carnival of the world (after Rio de Janeiro, Brazil). Date changes every year, but it is always in February-March. The program is displayed on the official website of Tenerife. At almost the whole month the city will come alive with incredible carnival parade and the accompanying street party. Each year is a different theme and also is a elected „Queen of Carnival“. One resident of Tenerife told us that the production of costumes for all members of the group lasts for whole year. So just after one carnival is already time to start preparing costumes for next year.

CZ | San Cristóbal de La Laguna je nejstarším městem Tenerife a zároveň je zde jediným městem prohlášeným za dědictví Unesco. Krásná koloniální architektura většinou církevního typu vznikala od 15. století, dominantou města je Catedral de la Laguna v neoklasicistním stylu, navštívit však můžete i další kostely a také vystoupit na věž, odkud dostanete panoramatický výhled na celé město. V 18. století zde byla otevřena i univerzita a stala se tak nejstarší univerzitou ostrova.

EN | San Cristobal de La Laguna is the oldest city of Tenerife and at the same time it is the only city declared as part of UNESCO world heritage. Beautiful colonial architecture, mostly religious type, has originated from the 15th century. Dominant of the city is the Catedral de la Laguna in the neoclassical style, but you can also visit other churches and climb the tower, from where you get a panoramic view of the city. In the 18th century there was also open an university which became the island’s oldest one.

Pohled na město z věže Kostela neposkvrněného početí (Church of the Immaculate Conception).

Přečtěte si také:

Střípky z Tenerife I.

Střípky z Tenerife III. – El Teide NP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *