Poskytnutím vaší e-mailové adresy dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou však v bezpečí a to podle platného nařízení EU. Podrobnosti čtěte prosím dále.

Ochrana osobních údajů

Webová stránka www.natura-linda.com schraňuje vaše osobní údaje jako je emailová adresa, a to v případě, že jste se přihlásili k odběru novinek z webu nebo pro otevření přístupu k bonusovému materiálu. Majitel a správce webových stránek Ludmila Růžičková, r.č. 856119/3344 zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení, a to v souladu s GDPR (Nařízení EU o Ochraně osobních údajů), které vstoupilo v platnost dne 25.5. 2018.

V případě, že se rozhodne, že již nechcete odebírat žádné e-maily z tohoto webu, může se kdykoli odhlásit kliknutím na „odhlášení odběru novinek“ na konci každého emailu nebo přímým kontaktováním na e-mailovou adresu photos@natura-linda.com.

Důvod sběru a zpracování dat, způsob uložení a zabezpečení a doba uložení

Zpracovávám pouze osobní údaje, které jste mi sami svěřili. Poskytnutím vaši e-mailové adresy si zabezpečujete, že budete informování o novinkách z cestovatelského webu www.natura-linda.com, neunikne vám žádný nový článek či zajímavá zpráva.

Vaše data jsou uložena v elektronické databázi webových stránek www.natura-lida.com, která je chráněna uživatelským heslem, a to na dobu neurčitou nebo dokud se sami neodhlásíte nebo nepožádáte o odhlášení prostřednictvím e-mailu photos@natura-linda.com.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • nebudu předávat vaše data třetí straně
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli kontaktovat s dotazem, jaké osobní údaje zpracovávám a proč.

Máte také právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut), pokud si to přejete. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému. Na některé případy je vázána zákonná povinnost, např. evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu budete informováni e-mailem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Použití souborů cookie

Tyto stránky používají cookies za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie nám umožňují poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci.
Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči o této technologii naleznete obecné informace i návod, jak cookies zakázat.